Ustvarjalno in Kvalitetno Prevajanje Mladih Prevajalcev

Novopečeni prevajalci velikokrat na začetku svoje kariere naredijo nepotrebne in osnovne napake. Kvalitetno prevajanje zahteva posluh in občutek za jezik. Pametna odločitev je, če neizkušeni prevajalec poišče pomoč in nasvete pri tistih, ki imajo že dolgoletne izkušnje. Zelo dobro mora poznati izvirni jezik in to v ustni in pisni obliki. Za prevajanje ni dovolj, če se besede išče po slovarjih. Začetnik mora veliko osvojiti, da bodo njegovi prevodi ohranili sporočilo izvirnika. Prevajanje mora že na samem začetku vzeti z vso resnostjo, da ne bo preveč začetniških napak in si na ta način naredi že na samem začetku slabo reklamo, ki jo potrebuje za svoj poklic, oziroma svojo poklicno kariero.

Kvalitetno prevajanje zahteva poznavanje celotnega besedila.

Ko se prevajalec loti prevajanja, mora poznati do potankosti celotno besedilo. Prva faza za prevajanje je branje celotnega besedila. S tem prevajalec dojame pomen celotnega besedila. Ko prevajalec prevaja posamezen del besedila, mora imeti pred seboj vedno celoto. Nikoli ne poteka prevajanje odstaveka za odstavkom. Tak način prevajanja je nekvalitetno in velikokrat se zgodi, da prevod nima enakega sporočila, kot ga ima izvorno besedilo. Besedilo je potrebno vedno jemati kot celoto, to je prvo in osnovno navodilo. Velikokrat so deli besedil odvisni drug od drugega in je nujno potrebno poznavanje besedila kot celote. Velikokrat je potrebno prevesti že na samem začetku povzetek. Prevajanje povzetka ne da bi prevajalec prebral celotno beredilo ne gre. Če se prevajalec loti prevodov strokovnih besedil, se mora zavedati, da je to strokovno prevajanje, ki je zelo zahtevno. Potrebno se je dodatno izobraziti v tej stroki, da ne bodo imeli prevodi strokovnih napak. Vsak prevajalec mora prepoznati svoje meje in svoja strokovna znanja. Na samem začetku, naj se ne loti zahtevnih besedil in naj ne bo prevajanje za njega, že na samem začetku, prezahtevno. Prevod mora biti enostaven, naraven in brez napak. Vedno je potrebno končani prevod prebirati in še kaj popraviti. Na ta del se ne sme nikoli pozabiti. To je končna faza prevoda, ki jo marsikdo izpusti. Vedno se da še kaj izboljšati, kakšno piko ali vejico dodati in preveriti pravopis. Tako bo prevod še veliko kvalitetnejši. Slovarji so za prevajanje zelo pomembni. Velikokrat prevajalec naleti na besede, ki jih ne pozna. Takrat je potrebno poiskati ustrezen in kvaliteten slovar. Slovarjev je veliko vrst. Lahko so dvojezični, strokovni, slengovski, slovarji pogostih napak, ...Kateri slovar izbrati je odvisno od besedila, ki ga prevajalec prevaja in tudi komu je prevod namenje.

Tags: , , ,