V času finančnih kriz se ljudje soočajo z različnimi psihološkimi izzivi, ki lahko močno vplivajo na njihove finančne odločitve. Psihološki vidik finančnih odločitev v kriznih razmerah je ključen za r