Da bi dosegli izboljšanje kreditne ocene, je ključno najprej razumeti, kaj kreditno poročilo pravzaprav je in kako deluje. Kreditno poročilo je dokument, ki ga pripravijo kreditne agencije in v njem j