Globalni finančni trgi so izjemno kompleksni in dinamični sistemi, ki so nenehno pod vplivom različnih dejavnikov. Borze, kot ključni del teh trgov, odražajo gospodarske in politične spremembe, ki se