Zdrava komunikacija o seksu je ključnega pomena za krepitev odnosa med partnerjema ter za zagotavljanje seksualnega zadovoljstva in zdravja obeh vpletenih. Da bi dosegli odprto in iskreno razpravo o s