Inflacija ima pomemben vpliv na mala in srednja podjetja, saj lahko drastično poveča njihove stroške poslovanja. Ko se cene surovin, energije in drugih osnovnih sredstev zvišujejo, se podjetja soočajo