Komunikacija je kot križišče, kjer se srečujejo različne poti misli, čustev in pričakovanj dveh posameznikov v zvezi. Je temelj stabilnega odnosa, saj omogoča partnerjema, da izrazita svoje potrebe, ž