V razpravi o trajnosti ljubezni skozi stoletja: mit ali resnica?, je treba najprej preučiti zgodovinske dokaze, ki so pustili neizbrisen pečat na naše razumevanje romantičnih vezi. Ljubezenske zgodbe,